O firmě 

 

13.11.2017

Zimní čas se blíží a my sdělujeme všem příznivcům lyžařské sezóny, že lyžařský areál Mezičky se pro letošní sezónu zatím bohužel neotevře. Potřebná administrativa nám nedovolila náš projekt  naplnit tak, jak jsme si představovali. Projekční práce se na tak rozsáhlém zasněžovacím systému střetávaly se spoustou nepředpokládaných okolností. Na prvním místě je pro nás smysluplnost celého projektu, ochrana dotčené přírody a Vaše bezpečí při celkovém provozu. K tomuto se dále nabalila další projekční a realizační činnost, jakou bylo vymístění sloupů vysokého napětí stojících v trase jedné ze sjezdovek, výstavba kořenové čističky odpadních vod, přípojka plynu pro vytápění objektu hotelu a restaurace a jiné drobné, byť velmi podstatné, souvztažnosti sloužící k všestranné spokojenosti.  Museli jsme tyto plány přehodnotit, ale věříme, že je vše na dobré cestě ke zdárnému dokončení.  Začátkem listopadu jsme obdrželi poslední potřebné povolení z CHKO Lužické hory, na kterém vše stálo, takže teď jen dodržet nutné lhůty úředního šimla a můžeme začít s realizací zasněžování.

Níže uvádíme upravený plán výstavby   

1. Fáze bude dokončena v dubnu  2018

 • Nové logo a webové stránky (prosinec 2017)
 • webkamera
 • Hotel Mezičky s celoročním provozem (předpoklad otevření  jaro 2018)
 • Restaurace
 • Letní aktivity
 • Přeložka sloupů vysokého napětí, které se nyní nachází přímo na sjezdových tratích (leden 2018)

2. Fáze  v průběhu  2018

 • Hlavní sjezdová trať pokrytá umělým sněhem v délce 700 metrů. Ostatní sjezdové tratě budou v provozu  zatím pouze v případě přírodního sněhu.
 • Večerní lyžování, osvětlení hlavní sjezdovky
 • Dvoukotvový vlek, délka cca 750 metrů
 • Talířový vlek Poma cca 350metrů (povede od hotelu k silnici která kříží sjezdovku), bude se jednat o vlek pro začínající lyžaře
 • Dětský vlek  (uměle zasněžovaný)
 • Zasněžování – hlavní sjezdovky a dětského areálu v
 • Bufet přímo na svahu u nástupní stanice vleku
 • Toalety přímo u nástupní stanice vleku
 • Parkování – bývalá pískovna
 • Bezpečnostní a ochranné prvky
 • Značení sjezdových tratí + mapa areálu
 • Značení areálu pomocí bannerů a směrovek

3. Fáze 2018/2019

 • V rámci hotelu – wellness, sauna, masáže 
 • V rámci zvýšení bezpečnosti se řeší přemostění silnice u Křížku a výstavba zatravněného přemostění – tunelu přes silnici na hlavní sjezdovce

Pro bližší info nás kontaktujte přes facebook, kde Vám na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Historie:

Přestože je léto v plném proudu, my na Mezičkách nezahálíme a rádi bychom Vás začali průběžně informovat, jak výstavba areálu pokračuje. Jelikož se jedná o rozsáhlou rekonstrukci, která vyžaduje značné množství potvrzení ze všech možných i nemožných stran, institucí a úřadů, tak jsme byli až nyní schopni udělat předpokládaný časový harmonogram celé výstavby, která bude z výše uvedených důvodů rozdělena do dvou fází a v plném rozsahu bude dokončena v prosinci 2018. Nyní je vše již záležitostí úřadů, které se nám snaží vycházet vstříc, aby se vše stihlo, tak, jak je níže popsáno, ale 100% jistotu budeme mít až na konci srpna. Nyní je tedy vše již v rukou úřadů, my jsme připraveni se vrhnout do práce dle plánu.

A jak máme tedy výstavbu rozfázovanou a na co se můžete těšit?

1. Fáze bude dokončena v prosinci 2017

 •  Nové logo a webové stránky (konec srpna)
 • webkamera
 • Rodinný hotel Mezičky s celoročním provozem
 • Restaurace s domácí kuchyní
 • Hlavní sjezdová trať pokrytá umělým sněhem v délce 700 – 900 metrů. Ostatní sjezdové tratě budou v provozu, zatím, pouze v případě přírodního sněhu.
 • Večerní lyžování, osvětlení hlavní sjezdovky
 • Dvoukotvový vlek, délka cca 750 metrů
 • Taliřový vlek Poma cca 350metrů (povede od hotelu k silnici která kříží sjezdovku), bude se jednat o vlek pro méně zdatné lyžaře
 • Dětský areál – 2 dětské vleky (uměle zasněžovaný)
 • Lyžařská škola TimSki pro děti, dospělé i handicapované
 • Půjčovna lyžařského i snowboardového vybavení TimSki
 • Servis lyží i snowboardů TimSki
 • Zasněžování – hlavní sjezdovky a dětského areálu (v první fázi cca 7 - 9 ks (děla + sprchy), celkem je plánováno 14 ks (děla + sprchy))
 • Bufet přímo na svahu u nástupní stanice vleku
 • Toalety přímo u nástupní stanice vleku
 • Parkování + skibus
 • Dětský koutek
 • Bezpečnostní a ochranné prvky
 • Značení sjezdových tratí + mapa areálu
 • Sněžná rolba PistenBully 240, úprava tratí každý den
 • Značení areálu pomocí bannerů a směrovek
 • Úprava parkovišť a příjezdových komunikací prostřednictvím vlastní techniky
 • Přeložka sloupů vysokého napětí, které se nyní nachází přímo na sjezdových tratích

 2. Fáze se bude dokončovat průběžně až do prosince 2018

 • V rámci hotelu – wellness, sauna, masáže
 • Letní aktivity
 • Další vlek, který povede ke Křížku, délka cca 350 metrů
 • Druhá větev zasněžování, která bude zasněžovat celou louku od dvoukotvového vleku až ke Křížku
 • V rámci zvýšení bezpečnosti se řeší přemostění silnice u Křížku a výstavba zatravněného přemostění – tunelu přes silnici na hlavní sjezdovce
 • Zprovoznění všech sjezdových tratí pomocí umělého zasněžování, plánují se celkem 4, každá v délce od 700 do 900 metrů modré a červené obtížnosti

Nástupní stanice vleků se nachází v nadmořské výšce 511 m, tedy nad kritickou hranicí, kde déšť přehází ve sníh. Výstupní stanice je umístěna v nadmořské výšce 645 metrů.

My na Mezičkách jsme připraveni a uděláme maximum, abychom Vás zde mohli v prosinci přivítat. Držte nám palce. Od této chvíle Vás budeme průběžně informovat o vývoji v areálu, detailech výstavby a zajímavostech prostřednictvím facebooku a webu nejméně každých 14 dnů.